BUČEK, Petr. Využití techniky orientovaných fólií v TEM [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10905. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Petrenec.
Uložit do Citace PRO