JAROŇOVÁ, Eva. The End [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér environmentu. Vedoucí práce Vladimír Merta.

Uložit do Citace PRO