BÁRTA, Miroslav. Vliv atmosférických turbulencí na optický svazek [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10923. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lucie Hudcová.

Uložit do Citace PRO