KYSELOVÁ, Michaela. Internetové bytosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10924. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Margita Titlová.

Uložit do Citace PRO