GELNAR, Jiří. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka jazykové školy Topschool [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO