MARENČÍK, Michal. Anestézie [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10958. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér video. Vedoucí práce Jesper James Alvaer.

Uložit do Citace PRO