ŠELIGA, Michal. Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10959. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karol Molnár.
Uložit do Citace PRO