MALÝ, Břetislav. Okno mého bytu a pohledy z něj [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Lahoda.
Uložit do Citace PRO