KOLLÁROVÁ, Klára. Pohybové partitury [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Richard Fajnor.
Uložit do Citace PRO