LAKVA, Petr. Netradiční využití energie větru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10988. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO