LEMPERA, Milan. Databázový systém pro elektronický obchod [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.
Uložit do Citace PRO