VONDRÁČEK, Václav. Systémy přímého vstřikování paliva u zážehových motorů [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10998. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.

Uložit do Citace PRO