SMETANA, Filip. Legenda a artefakt [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10999. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Petr Kvíčala.
Uložit do Citace PRO