ČERNÝ, Radoslav. Budování klientského centra v Olomouci [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO