ZERZÁNEK, Pavel. Návrh a implementace hardware a software pro řízení horizontální vyvrtávačky (WHN-13 CNC) na bázi řídícího systému Sinumeric (Siemens) [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jan Pásek.
Uložit do Citace PRO