SLÁMOVÁ, Veronika. Cesta do budoucnosti [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11001. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.
Uložit do Citace PRO