ŠŤÁVA, Martin. Abstraktní obraz [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11014. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Martin Mainer.
Uložit do Citace PRO