KALETOVÁ, Renáta. Zajištění obchodních závazkových vztahů [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1103. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO