SEIDLMAN, František. Technologie výroby plastového rámečku vypínače [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11031. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.
Uložit do Citace PRO