MORSKÝ, Ondřej. Sledování bezpečnosti počítačových sítí [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11056. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Pelka.
Uložit do Citace PRO