LÍŠKA, Lukáš. Koncepce uspořádání nosné plochy na letounu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11059. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.
Uložit do Citace PRO