GREPLOVÁ, Kristýna. Experimentální typografie - zkoumání anatomie písma [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11065. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Václav Houf.
Uložit do Citace PRO