HERALT, Aleš. Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11067. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Kandus.

Uložit do Citace PRO