PLOTĚNÝ, Miroslav. Senzory pro decentralizovaný systém čištění odpadních vod [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Martinásek.
Uložit do Citace PRO