FOJTÁŠEK, Jan. Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11088. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO