VORÁLKOVÁ, Kateřina. Zrakové vnímání řidiče v dopravním provozu [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Sedlák.

Uložit do Citace PRO