VLČEK, Michal. Metodika pro posouzení možnosti správně vyhodnotit dopravní situaci řidičem v závislosti na rychlosti jízdy pozorovaného vozidla jedoucího po hlavní silnici [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11093. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Sedlák.

Uložit do Citace PRO