PATKOVÁ, Aneta. Dřevěná konstrukce planetária [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Bohumil Straka.

Uložit do Citace PRO