SADIL, Jiří. Zvýrazňování degradované řeči pomocí odstranění disonantních složek [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11111. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Zdeněk Smékal.
Uložit do Citace PRO