OBDRŽÁLEK, Petr. Video na vyžádání v JavaME [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11121. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Číka.

Uložit do Citace PRO