MATUŠÍK, Lukáš. Technologie datových přenosů v optických přístupových sítích FTTx [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Reichert.
Uložit do Citace PRO