MATUŠÍK, Lukáš. Technologie datových přenosů v optických přístupových sítích FTTx [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Reichert.

Uložit do Citace PRO