VRÁNOVÁ, Nikola. Motivační systém a stimulace zaměstnanců u firmy SGI s.r.o [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Martin Mucha.
Uložit do Citace PRO