LUKÁČ, Michal. Možnosti připojení k internetu po stávajících rozvodech kabelové televize [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11135. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Peter Stančík.
Uložit do Citace PRO