KNOP, Ondřej. Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.
Uložit do Citace PRO