STAŇKOVÁ, Svatava. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11140. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Solař.

Uložit do Citace PRO