FALTYNKOVÁ, Pavla. Bytové domy A a B v Nemocniční ulici v Uničově - stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.

Uložit do Citace PRO