BENDOVÁ, Martina. Systémy se stěnovým vytápěním [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11154. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO