HRUŠKA, Lukáš. Asfaltocementový beton [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO