SMEJKAL, Tomáš. Návrh optimalizace IT infrastruktury [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1117. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO