ŠRUBAŘ, Martin. Aplikace svařování třením v leteckých konstrukcích [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.
Uložit do Citace PRO