VEREŠOVÁ, Zdenka. Mezi nebe a zem [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11188. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2. Vedoucí práce Martin Mainer.
Uložit do Citace PRO