STOKLÁSKOVÁ, Adéla. Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybrané lokalitě [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11199. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.

Uložit do Citace PRO