PÍSAŘÍKOVÁ, Karin. Funkcionalistické náhrobky v Brně [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11204. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Katedra teorií a dějin umění. Vedoucí práce Jan Sedlák.
Uložit do Citace PRO