NOVOHRADSKÝ, Marek. Návrh systému znalostního managementu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11214. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO