VÁLKOVÁ, Martina. Metody studia fosfoproteinů rostlin [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11233. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Radka Fohlerová.
Uložit do Citace PRO