PROKEŠ, David. Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO