ONDRUŠOVÁ, Denisa. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jitka Sládková.
Uložit do Citace PRO