ŠMEDEK, Martin. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO