BLAŽKOVÁ, Eva. Stavebně technologický projekt Trutnovského divadla [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11287. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Petr Lízal.

Uložit do Citace PRO