JŮN, Ladislav. Vliv bankovních produktů na cenu stavby z pohledu dodavatele [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11290. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.
Uložit do Citace PRO